ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Връщане и замяна на закупена стока

Отказ от закупена стока


Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за клиенти физически лица.

В този случай Потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез препоръчано писмо по пощата или на  e-mail : bionix.eood@gmail.com ), без санкции и без назоваване на причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

  • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка и с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и с документите, които го придружават).
  • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя.
  • Продуктът се изпраща от клиента с опция за преглед преди получаване.

Възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако продуктът е заплатен чрез банков превод, то сумата ще бъде върната/възстановена до 14 дни по същата банковата сметката, от която е извършено плащането. Ако плащането е станало с ППП /пощенски паричен превод/наложен платеж, то възстановяването на сумата ще стане по същия начин. Всички такси по връщането са за сметка на клиента.

Срокът за възстановяване на заплатената сума започва да тече от момента, в който продавачът получи върнатия продукт и писмения отказ.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от потребителя за привеждането му в началния му вид (ако това е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранционна карта, без касова бележка, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането и да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

Потребителят няма право на отказ от осъществена продажба в случаите, когато поради разопаковането на уреда или неговото изпробване възникват проблеми, свързани с хигиената или защитата на здравето.

Потребителят няма право на отказ от осъществена продажба и в случаите, когато закупеният продукт е изнесен от офиса на куриерската компания, която го е доставила и същият има специфични условия за съхранение. Такива са препаратите против вредители, дезинфектантите, медицинските изделия и други.

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора можете да изтеглите от ТУК:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До: "БИОНИКС 2000" ЕООД; ЕИК 205283216; адрес: гр. София, ж.к.“Люлин“, бл.106А, ап.6; тел. 0893 200 303;

ел. поща: bionix.eood@gmail.com