ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ФОРМУЛЯРИ - линк


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Съгласявам се с Общите условия за използване на електронен магазин www.ddd007.org.

Съгласявам се личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на функционирането на електронен  магазин  www.ddd007.org, включително за създаване на профил, неговото управление, поръчки на стоки и изпълнение на поръчките. Съгласявам се личните ми данни, които са необходими за доставката на поръчаните от мен стоки, да бъдат предоставяни на съответнато куриерска фирма, извършваща услугата.

Желая да бъда уведомяван/а за провеждане на маркетингови и рекламни активности и съм съгласен/на личните ми данни да бъдат събирани с цел комуникация.

Декларирам, че съм запознат/а  с Декларация за поверителност  (Политика за поверително третиране на лични данни) на „БИОНИКС 2000” ЕООД, публикувана на интернет страницата на  www.ddd007.org.

Декларирам, че имам навършени 18 години, както и че не съм поставен/а под запрещение, при което да имам назначен настойник или попечител.

Декларирам, че  ми е известно, че мога да оттегля изцяло или частично съгласието си за събиране, обработка и съхранение на личните ми данни или за целите за които се извършват същите  по всяко време.  Декларирам, че ми е известно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на действията на „БИОНИКС 2000” ЕООД, основани на даденото сега съгласие.